Kakulangan ng kagamitan sa paaralan

49459852 Kakulangan Sa Pasilidad Kagamitan Sa Paaralan at Epekto

Paano ito masu-solusyunan ng mga kinauukulan? Ayon sa DepEd, maaaring hindi pa pumasok ang ibang estudyante dahil hindi pa handa ang kanilang mga gamit o kaya ay umiwas muna sa magulong senaryo kapag first day of school.

Mga mag-aaral sa pangunahing seksyon ng paaralan ang respondente. Ang pagkamasinop sa oras - time efficient- ay nangangahulugang ginagamit nang husto ang oras ng propesor sa pagtuturo - sa loob man o sa labas ng klasrum alangalang sa pagkatuto ng kanyang mga mag-aaral.

Malaki ba ang nagiging epekto ng mga kakulangan ito sa maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral? Sa kabuuan, karamihan sa mga mag-aaral ay naaapektuhan ang pagkatuto dahil sa mga naturang kakulangan. Sa ngayon, halos 20 milyonang mga estudyante mula elementary hanggang high school sa publicschool.

Ang pondo na inilaan ni Mrs. Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon……………………………. Pati ang mga guro, wala ring magamit na faculty room dahil under renovation pa ito. Sa Zamboanga City, walang nagamit na classroom ang ilang estudyante sa Santa Barbara Central School dahil hindi pa ito naayos matapos masira noong siege.

Subalit kaya pa nating tumaas mula sa 12 rank kung maibibigay lamang sana ng wasto ng gobyerno at taga pamahala ng edukasyon ang sapat na pangangailangan at magamot ang sugat ng sistema ng edukasyon.

Bilang mag-aaral, paano nakakaapekto sa iyo ang mga kakulangan ng paaralan? Ang pinakamalaking dahilan kung bakit lumilipat ang mgaestudyante sa private sa public schools ay kahirapan.

Muli, taus-puso ang aming pasasalamat. REKOMENDASYON Para sa mga mag-aaral, lalung-lalo na sa mga samahan ng mga mag-aaral, inirerekomenda ng mga mananaliksik na humingi kayo ng tulong sa mga guro upang humingi ng tulong pinansyal sa mga opisyales ng pamahalaang pambayan o panlalawigan upang matugunan ang mga kakulangang ito.

May kwento o salaysay ka ba na magpapatunay sa mga epekto na iyong sinabi ukol sa mga kakulangang ito? Tinutukoy dito kung mayroon bang koneksyon ang mga kakulangang pasilidad at kagamitan sa kanila bilang isang mag-aaral.

Tumaas ng 11 porsiyento o may dagdag na mga 2. Instrumento Ang sarbey na isinagawa ng mga mananaliksik ay mayroong sampung katanungan na may kinalaman sa kung paano nakakaapekto sa mga mag-aaral ang mga kakulangan sa pasilidsad at kagamitan ng paaralan.

Kung kaya naman kung hindi standing roomonly o SRO sa maraming klasrum ay nakaupo sa sahig ang maramingestudyante. Ano naman ang naidudulot sa iyo ng pagiging huli o labis na huli kung meron man?Pagkuha ng opinyon ng mga mag-aaral ukol sa mga pasilidad at kagamitan na kulang sa ating paaralan Epekto ng kakulangan ng mga kagamitan sa mga mag-aaral Mga hakbang na dapat gawin upang masolusyunan ang suliranin Inihanda nina: ACIDRE, DANNAH RICHELLE R.

ANGULO, RALPH ROI R. Sa kabuuan. Pinakamagandanghalimbawa ang mga mag-aaral sa kolehiyo at mga propesor. napag-alaman na karamihan sa mga mag-aaral mula sa mga pangunahing seksyon sa lahat ng antas ng paaralan ay nalalaman ang mga kakulangan sa paaralan/5(4). Kakulangan sa pasilidad, silid-aralan at mga silya ang sumalubong sa maraming estudyante na nagbalik-eskwela kahapon sa ilang lalawigan.

Sa Zamboanga City, walang nagamit na classroom ang ilang estudyante sa Santa Barbara Central School dahil hindi pa ito naayos matapos masira noong siege. Download Kakulangan Sa Pasilidad Kagamitan Sa Paaralan at Epekto Free in pdf format.

Sponsored Ads. Account Login. Register. Search. Search.

About Us We believe everything in the internet must be free. So this tool was designed for free download documents from the internet.

Kakulangan Sa Pasilidad Kagamitan Sa Paaralan At Epekto.

Kakulangan ng kagamitan, pasilidad, hadlang sa pagpapatupad ng K-to-12

Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga dahilan ng Teenage Pregnancy: 1. Kakulangan ng paggabay mula sa mga kapamilya lalo na mula sa mga magulang.

2. Katigasan ng ulo at hindi marunong sumunod sa pangaral.

Edukasyon Lunod sa Kakulangan

3. Impluwensya ng mga maling kaibigan o barkada. 4.

Problema sa klasrum, kagamitan sa eskuwela laganap pa rin

Ang bawat paaralan ay naka-pokus sa kalinangang pangkaalaman at kalakip ang pagpapahalaga sa bawat bagay at pagkahubog ng pagkatao ng isang nilalang. Subalit kung kulang ang kakayahan at karanasan ng gumagabay, at ang kaligiran ng pagkatuto ay isang malaking suliranin ang bawat isa nito.

Sa panahon.

Download
Kakulangan ng kagamitan sa paaralan
Rated 4/5 based on 35 review